108 ENGINEERING & SERVICE CO.,LTD. เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมที่ตอบสนองธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด บริการออกแบบเตาอบชุบแข็งที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เราชำนาญงานซ่อมบำรุง ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง เตาอบ เตาชุบ เตาเผา เตาอุตสหกรรม และระบบโครงเหล็ก ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบประปา ระบบท่อ ภายใต้การดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยประสบการณ์กว่า 40ปี

พันธกิจ มุ่งมั่นตอบสนองธุรกิจงานอุตสาหกรรม ออกแบบ สร้างเครื่อง ซ่อมบำรุงด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ ที่เป็นเลิศ

นโยบาย 1. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้ลูกค้าด้วยความปลอดภัยสูงสุด 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความคุ้มค่า

นโยบายการบริการ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ทุกชนิด ให้บริการด้วยความชำนาญของทีมช่าง และถ่ายทอดประสบการณ์สู่ลูกค้า ให้คำแนะนำ และเสนอบริการด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง